جديدترين فعاليت هاي ساختمان و نصب در سايت دهدشت

تصاوير به ترتيب فعاليت هاي تراكم ديناميكي ناحيه 4 ، دورچين ساختمان كلينيك، تست صفحه تراكم خاك عمليات ژئوتكنيك و گمانه زني تا عمق 30 متر (مكانيك خاك) را نشان مي دهد.

دیوار چینی سنگی ناحیه 2

دیوار چینی سنگی ناحیه 2

بتن ریزی کف سوله انبار مواد شیمیائی

بتن ریزی کف سوله انبار مواد شیمیائیطرح ها و پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

در این بخش شما می توانید جزئیات دقیق اطلاعات مربوط به این طرح ها و مجتمع ها را مشاهده نمایید. بیشتر