مناقصه ها و مزایده ها
 
جزئيات مزايده
واگذاری یک باب واحد مسکونی به خریدار واجد شرایطموضوع :
1396/11/03تاريخ نشر :
1396/11/03مهلت دريافت اسناد :
1396/11/10مهلت ارائه اسناد :
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشتسازمان مرتبط :
 

آگهي مزایده عمومی شماره 13-96/DPIC

شركت صنايع پتروشيمي دهدشت (سهامي عام)در نظر دارد یک باب واحد مسکونی به متراژ 85/239 مترمربع واقع در تهران- خيابان اشرفی اصفهانی- خيابان پیامبر شرقی را از طریق مزایده عمومی به خریدار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدينوسيله از كليه افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند دعوت مي گردد ظرف مدت هفت روز از تاريخ درج آگهي جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی، پلاک 38، ساختمان شماره2 بازرگانی، طبقه 5 واحد 23 دفتر كميسيون معاملات شركت صنايع پتروشيمي دهدشت مراجعه نمايند.

میزان تضمین شرکت در مزایده معادل 10 درصد (ده) قيمت پيشنهادي توسط مزايده گران بوده که مزایده گران موظفند تضمین مذکور را مطابق با مفاد مندرج در اسناد مزایده به مزایده گزار ارائه نمایند.

ساير اطلاعات تكميلي در اسناد مزایده درج شده است، لازم به توضيح است هزینه هاي درج آگهی در جراید ، هزینه های کارشناسی و کلیه هزینه های مترتبه مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده خواهد بود.

 وب سايت شركت صنايع پتروشيمي دهدشت: www.dpi-co.ir

كميسيون معاملاتشركت صنايع پتروشيمي دهدشت


 
 
 تعداد بازديد 1
  
 
   آخرين مناقصات و مزايده هاي ثبت شده
تاريخعنوان
1396/11/03واگذاری یک دستگاه خودروی سواری به خریدار واجد شرایط
1396/11/03واگذاری یک باب واحد مسکونی به خریدار واجد شرایط
1396/07/17تهيه و تداركات و ساخت دو باب سوله
 
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید Copyright © 2014 - All rights reserved