شرکتهای پتروشیمی خط دنا

1.     شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

2.     شرکت صنایع پتروشیمی گچساران

3.     شرکت صنایع پتروشیمی کازرون

4.     شرکت صنایع پتروشیمی ممسنی

5.     شرکت صنایع پتروشیمی بروجن


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید Copyright © 2014 - All rights reserved