عملیات ساخت مهمانسرا


تاریخ : 1399/01/26


موضوع : عمرانی

بتن ریزی ستون های طبقه همکف مهمانسرا


فایل های مرتبط