شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت


Fa | En


 

اخبار


مراسم بازدید جناب آقای کسائیان مدیر محترم حراست صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سایت شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۰۸:۰۰