هشت شرکت‌ ایرانی، پتروشیمی دهدشت را از خرید خارجی بی‌نیاز کردند


تاریخ : 1401/02/20


موضوع : حمایت از کالای ایرانی

مدیرعامل پتروشیمی دهدشت از تامین نیازهای تجهیزاتی این پتروشیمی که پیش از این قرار بود خرید خارجی شوند، توسط شرکت‌های ‌توانمندی ایرانی خبر داد.‌


فایل های مرتبط