فراخوان شناسایی تامین کنندگان، سازندگان و فروشگاه های مستقر در شهرستان کهگیلویه


تاریخ : 1401/02/21


موضوع : فراخوان شناسایی تامین کنندگان، سازندگان و فروشگاه های مستقر در شهرستان کهگیلویه

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدام به شناسایی تامین کنندگان، سازندگان و فروشگاه های دارای صلاحیت مستقر در شهرستان کهگیلویه اقدام نماید.


فایل های مرتبط