آرشیو مزایده / مناقصه

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه اتومبیل

نوع : مزایده
شماره : DPIC/1402-100
تاریخ : 1402/11/01

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت(سهامی عام)، در نظر دارد یک دستگاه خودرو...