اخبار

مراحل ساخت مخازن و راکتورهای شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در شرکت صنایع آذرآب اراک (حمایت از کالای ایرانی)

موضوع : مراحل ساخت مخازن و راکتورهای شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در شرکت صنایع آذرآب اراک
تاریخ : 1400/08/13
بازدید مدیر عامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در تاریخ 1400/08/10 از شرکت صنایع آذر آب اراک، به منظور بررسی وضعیت پیشرفت تجهیزات قابل ساخت در این شرکت، برنامه تحویل اولین محموله اوایل بهمن ماه سال جاری خواهد بود. حمایت از کالای ایرانی