اخبار

روايت حال خوب هلدينگ پرنفس و پرقدرت خليج فارس از زبان مديرعامل

موضوع : روايت حال خوب هلدينگ پرنفس و پرقدرت خليج فارس از زبان مديرعامل
تاریخ : 1401/11/17
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گفت‌وگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه «هلدینگ خلیج فارس علی‌ رغم همه تحریم‌ها و موانع از سوی دشمنان، به شدت پرنفس و پر قدرت پیش می‌رود»