اخبار

مراسم تودیع و قدردانی از جناب اقای دکتر صادقی مجرد عضو اسبق هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در ۲۵۵ امین جلسه هیئت مدیره این شرکت

موضوع : مراسم تودیع و قدردانی از جناب اقای دکتر صادقی مجرد عضو اسبق هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در ۲۵۵ امین جلسه هیئت مدیره این شرکت
تاریخ : 1402/02/23