اخبار

بازدید جناب اقای مهندس شکری سرپرست شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت از غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران

موضوع : بازدید جناب اقای مهندس شکری سرپرست شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت از غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران