اخبار

برگزاری جلسه برای رفع گلوگاه ها و مشکلات اساسی طرح

موضوع : برگزاری جلسه جهت رفع گلوگاه ها و مشکلات اساسی طرح
تاریخ : 1402/03/06
برگزاری جلسه برای رفع گلوگاه ها و مشکلات اساسی طرح با حضور معاون محترم طرح های هلدینگ خلیج فارس و مدیران عامل دهدشت، مدیریت توسعه، پتروپارس ایران و نارگان