اخبار

گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

موضوع : گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
تاریخ : 1402/04/03
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت از طریق وب سایت این شرکت منوی اخبار و رسانه و سپس گزینه گالری ویدئو در دسترس می باشد.