اخبار

مخازن تحت فشار و ساخت داخل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

موضوع : مخازن تحت فشار و ساخت داخل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
تاریخ : 1402/04/24

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت مهندس فرج الله ضامن مدیر اجرایی این شرکت از ورود چهار مخزن تحت فشار به سایت این شرکت خبر داد. ضامن بیان داشت: این مخازن در چندماه آینده نصب خواهند شد و روند پیشرفت فیزیکی پروژه مطلوب است.