اخبار

رکورد شکنی جدید در شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

موضوع : رکورد شکنی جدید در شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
تاریخ : 1402/05/30
*تعداد شاغلین در شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت به مرز ۸۰۰ نفر رسید*