اخبار

توزیع 800 بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند

موضوع : توزیع 800 بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند
تاریخ : 1402/07/12
در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت 800 بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند شهرستان کهگیلویه، چرام و لنده توزیع شد.