اخبار

امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه پتروشیمی دهدشت با فنی و حرفه‌ای و اداره کار

موضوع : امضاء تفاهم نامه

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با اشاره به نقش و جایگاه آموزش در صنعت پتروشیمی گفت: آموزش و یادگیری فناوری و نوآوری‌های کسب‌ شده در همه سطوح کاربری الزامی است.

روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت محمد شکری مدیرعامل این شرکت از امضاء تفاهم نامه همکاری با ادارات فنی و حرفه ای و کار شهرستان خبر داد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با اشاره به نقش و جایگاه آموزش در صنعت پتروشیمی گفت: آموزش و یادگیری فناوری و نوآوری‌های کسب‌ شده در همه سطوح کاربری الزامی است.

شکری با اشاره به وجود نیروی های بومی با استعداد بیان داشت: توانمند سازی های نیروی های بومی یکی از رسالت های شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت است.

شکری با اشاره به راه‌اندازی این پروژه در آینده نزدیک گفت: این امر میسر نخواهد شد مگر با داشتن نیروی متخصص و کار آزموده که این تفاهم نامه سه جانبه می تواند راه گشایی این کار باشد.

در پایان توافقنامه همکاری بین شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت و فنی و حرفه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد به امضا رسید.