دیوار چینی سنگی ناحیه 2

دیوار چینی سنگی ناحیه 2

بتن ریزی کف سوله انبار مواد شیمیائی

بتن ریزی کف سوله انبار مواد شیمیائی

تجهیز کارگاه پیمانکار اصلی سایت دهدشت

تجهیز کارگاه پیمانکار اصلی سایت دهدشت ( مشارکت نارگان و پترو پارس )طرح ها و پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

در این بخش شما می توانید جزئیات دقیق اطلاعات مربوط به این طرح ها و مجتمع ها را مشاهده نمایید. بیشتر